Tag

เหล็กกล่อง สมุทรสาคร

รู้หรือไม่ เหล็กกล่องมีข้อดีอย่างไรบ้าง

หลาย ๆ คนก็คงจะรู้จักเหล็กกล่อง หรือเหล็กกล่องไม้ขีดกันมาพอสมควรแล้ว ว่าเหล็กกล่องนั้นคืออะไร สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างประเภทไหนได้บ้าง

เหล็กเส้น VS เหล็กรูปพรรณ คุณรู้จักดีแค่ไหน

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเหล็กที่นิยมนำไปแปรรูปและใช้งานต่าง ๆ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ เหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณ

เหล็กกล่องกัลวาไนซ์กับประโยชน์ที่หลายคนยังไม่รู้

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเหล็กกล่องกัลวาไนซ์มีคุณสมบัติที่น่าสนใจกว่าเหล็กกล่องทั่วไป อีกทั้งเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ยังมีความแข็งแรง ทนทานไม่แพ้เหล็กกล่องทั่วไป

โครงหลังคาเหล็กกล่องตอบโจทย์การใช้งานหรือไม่

สำหรับเหล็กรูปพรรณ เป็นวัสดุทดแทนไม้ที่ผลิตออกมาจากระบบอุตสาหกรรม ซึ่งเหล็กรูปพรรณที่นิยมนำมาใช้ทำโครงหลังคาจะเป็น เหล็กกล่อง เนื่องจากเหล็กกล่องมีหลายขนาด

ลวดเชื่อมไฟฟ้าแต่ละขนาดเหมาะกับเหล็กประเภทใดบ้าง

การเลือกซื้อลวดเชื่อม นอกจากจะต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ทำ และทราบรายละเอียดของงานแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงขนาดที่เหมาะสมระหว่างลวดเชื่อมไฟฟ้า และตัวชิ้นงานเองด้วย

ทำไมต้องใช้เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ทำโครงสร้างหลังคา

เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ เป็นเหล็กกล่องที่นำไปผ่านกระบวนการผลิตโดยการนำเหล็กกล่องไปชุบ พ่น หรือทากัลวาไนซ์เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

รู้หรือไม่ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมมีคุณสมบัติอย่างไร

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม หรือที่พี่ ๆ ช่างนิยมเรียกกันว่าแป๊บเหลี่ยม เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อนที่มีหน้าตัดเท่ากันทั้งสี่ด้าน ทำมุม 90 องศา