Product

ตัดเหล็กตามขนาด

ทางร้านของเราสามารถบริการตัดเหล็กได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

สินค้าที่จำหน่ายมีมาตรฐาน

สินค้าจากโรงงาน และ คู่ค้าการผลิต ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริการจัดส่งสินค้า

โดยมีประเภทรถที่หลากหลายเพื่อนตอบสนองความต้องการของลูกค้า  Read more >>

About Us

เราคือโรงงานการผลิตเหล็กรูปพรรณ (เหล็กตัวซี เหล็กกล่อง เหล็กท่อกลม) ที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 30 ปี มีมาตรฐานถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ จำหน่ายในราคาย่อมเยา ทั้งปลีกและส่ง โดยทีมงานที่มีความรู้และมีคุณภาพ ซึ่งทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Article

การตรวจคุณภาพงานเหล็กเส้น

การตรวจคุณภาพงานเหล็กเส้น ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการก่อสร้างได้มีการผลิตเหล็กเส้นขึ้นมามากมาย การผลิตเหล็กเส้นจึงจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประการ ดังนั้นปัญหาเรื่องคุณภาพของวัสดุจึงไม่ค่อยมี  แต่เนื่องจากเหล็กเส้นในมาตรฐานดังกล่าวมีหลายประการ โดยเฉพาะมีมาตรฐานเหล็กรีดซ้ำและเหล็กกำลังต่ำที่ห้ามใช้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเพิ่มขึ้น ผู้ควบคุมจึงมีหน้าที่ตรวจสอบว่าเหล็กเส้นที่นำมาใช้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในแบบทุกประการ

แนะนำวิธีการซื้อเหล็กเส้นอย่างมืออาชีพ

แนะนำวิธีการซื้อเหล็กเส้นอย่างมืออาชีพ ในปัจจุบันเหล็กเส้นมีความสำคัญต่องานก่อสร้างเป็นอย่างมาก หรือที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไป คือเหล็กเส้นก่อสร้าง บางท่านอาจเรียกว่าเหล็กเสริม ใช้สำหรับรับแรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานก่ออิฐทั่วไป

คุณสมบัติของเหล็กเส้นที่ไม่ควรมองข้าม

คุณสมบัติของเหล็กเส้นที่ไม่ควรมองข้าม ในงานก่อสร้างทั่วไปเหล็กเส้นนับเป็นวัสดุที่สำคัญ เนื่องจากเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเหล็กเส้นเป็นเหล็กที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง มีลักษณะกลม  มีความแข็งแรงต่อแรงอัด แรงดึงได้ดี จัดอยู่ในกลุ่มของประเภทเหล็กที่เรียกว่า เหล็กเสริม โดยคำว่า เหล็กเสริม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นบาร์หรือเสริมเหล็กเส้น เป็นตาข่ายลวดเหล็กที่ใช้ในคอนกรีตเสริมเหล็กและการก่อโครงสร้างอิฐ

FACEBOOK

GOOGLE MAP