Day

July 6, 2021

รู้หรือไม่ เหล็กกล่องมีข้อดีอย่างไรบ้าง

หลาย ๆ คนก็คงจะรู้จักเหล็กกล่อง หรือเหล็กกล่องไม้ขีดกันมาพอสมควรแล้ว ว่าเหล็กกล่องนั้นคืออะไร สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างประเภทไหนได้บ้าง