Tag

เหล็กเส้นมหาชัย

รู้หรือไม่ สัญลักษณ์ตัว T บนเหล็กเส้นข้ออ้อยคืออะไร

สัญลักษณ์ตัว T ที่ระบุตามหลังกำลังคุณภาพของเหล็กเส้นข้ออ้อย คือ การบ่งบอกว่าเป็นเหล็กเส้นข้ออ้อยที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน

เหล็กข้ออ้อย SD50 ทำไมถึงรับแรงดึงได้สูงกว่าเหล็กเส้นชนิดอื่น

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างอาคารที่ได้รับความนิยมมาก โดยเหล็กที่นิยมนำมาใช้สำหรับโครงสร้างอาคารชนิดนี้คือ เหล็กเส้นข้ออ้อย 

คุณรู้หรือไม่ เหล็กเส้นมีวิธีการผลิตอย่างไร

ในการผลิตเหล็กเส้นจะมีวัตถุดิบที่สำคัญ ได้แก่ เศษเหล็ก ซึ่งจะเป็นเศษเหล็กที่รับซื้อมาทั้งใน และต่างประเทศ โดยจะจัดกองเก็บไว้ในยุ้งเหล็ก