Tag

เหล็กเส้นมหาชัย

6 เทคนิคเคลื่อนย้ายเหล็กเส้นให้ปลอดภัย

แน่นอนว่าในการเคลื่อนย้ายเหล็กเส้นบางครั้งก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเคลื่อนย้ายได้ อย่างเช่น ลวดที่มัดเหล็กเส้นขาด เป็นต้น

รู้หรือไม่ การใช้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตมีข้อกำหนดอะไรบ้าง

การนำเหล็กเส้นมาเสริมคอนกรีต ก็เนื่องมาจากเหล็กเส้นจะช่วยในการรับแรงดึงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างได้เป็นอย่างดี