Day

February 28, 2022

6 เทคนิคเคลื่อนย้ายเหล็กเส้นให้ปลอดภัย

แน่นอนว่าในการเคลื่อนย้ายเหล็กเส้นบางครั้งก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเคลื่อนย้ายได้ อย่างเช่น ลวดที่มัดเหล็กเส้นขาด เป็นต้น