Day

October 27, 2022

ชั้นคุณภาพของเหล็กเส้นคืออะไร?

ชั้นคุณภาพของเหล็กเส้นคืออะไร? ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเหล็กเส้นเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยม และมีความสำคัญต่องานก่อสร้างมาก เหล็กเส้นเป็นวัสดุก่อสร้างที่นิยมนำมาใช้ในงานเสริมคอนกรีต เนื่องจากเหล็กเส้นสามารถรับแรงอัดได้สูง