Day

ตุลาคม 12, 2022

เหล็กเส้นกลม SR-24 คืออะไร

เหล็กเส้นกลม SR-24 คืออะไร เหล็กเส้นที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมนั้นมีหลายประเภท สำหรับงานก่อสร้างนั้น โครงสร้างบ้านแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือโครงสร้างจะมีเหล็กเส้นเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งเหล็กเส้นก็มีมากมายหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งาน เช่น ทำคาน ทำเสา ปูพื้น ก่อสร้างผนัง ดังนั้นเพื่อให้บ้านแข็งแรงทนทานควรเลือกใช้เหล็กเส้นให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน