Day

July 11, 2022

3 เทคนิคซื้อเหล็กเส้นกลมเกรดคุณภาพสำหรับผู้รับเหมา

การจะเลือกซื้อเหล็กเส้นกลมที่ราคาอย่างเดียวก็ไม่ได้ เราจะต้องคำนึงถึงเกรดของเหล็กเส้นกลม และคุณภาพของเหล็กเส้นกลมด้วย