Day

มกราคม 31, 2022

รู้หรือไม่ การใช้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตมีข้อกำหนดอะไรบ้าง

การนำเหล็กเส้นมาเสริมคอนกรีต ก็เนื่องมาจากเหล็กเส้นจะช่วยในการรับแรงดึงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างได้เป็นอย่างดี