Day

October 4, 2021

เหล็กข้ออ้อย SD50 ทำไมถึงรับแรงดึงได้สูงกว่าเหล็กเส้นชนิดอื่น

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างอาคารที่ได้รับความนิยมมาก โดยเหล็กที่นิยมนำมาใช้สำหรับโครงสร้างอาคารชนิดนี้คือ เหล็กเส้นข้ออ้อย