Day

January 12, 2021

วิธีปรับตัวให้เข้ากับ COVID-19 สำหรับผู้รับเหมา

ก่อนอื่นเลยเราจะต้องรู้ถึงผลกระทบหลัก ๆ ที่พี่ ๆ ผู้รับเหมาต้องเจอกันก่อนเมื่อเจอกับไวรัสโควิด-19 ระบาด ซึ่งจะมีผลกระทบอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะ