Day

December 28, 2020

เทคนิคเลือกขนาดเหล็กกล่องให้เหมาะกับโครงกันสาด

ถึงแม้ว่าเหล็กกล่องจะดูเหมือนกันไปเสียหมด แต่จริง ๆ แล้วการเลือกซื้อ หรือเลือกใช้เหล็กกล่องนั้น มีความแตกต่างที่ต้องคำนึง