Day

November 24, 2020

โครงสร้างหลังคาควรใช้เหล็กอะไร เหล็กกล่อง เหล็กตัวซี อันไหนดีกว่ากัน ?

คุณรู้หรือไม่ว่าระหว่างเหล็กกล่องกับเหล็กตัวซีอันไหนนำมาทำโครงสร้างหลังคาดีกว่ากัน หากใครที่ยังไม่รู้เรามาทำความรู้จักไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ