Day

November 4, 2020

เหตุผลว่าทำไม จึงควรสร้างบ้านด้วยเหล็กกล่องแทนคอนกรีต

อาจจะยังไม่เคยเห็นและมีข้อสงสัยว่าการสร้างบ้านด้วยโครงเหล็กกล่องดียังไง เพราะเหล็กนั้นมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ควรพิจารณา โดยเฉพาะในการนำมาใช้สร้างที่อยู่อาศัย