เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม หรือเรียกกันว่าเหล็กเส้นก่อสร้าง ซึ่งใช้ในงานก่อสร้างเป็นหลัก เพราะเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มในการรับแรง

ตัดเหล็กตามขนาด

ทางร้านของเราสามารถบริการตัดเหล็กได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

สินค้าที่จำหน่ายมีมาตรฐาน

สินค้าจากโรงงาน และ คู่ค้าการผลิต ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริการจัดส่งสินค้า

โดยมีประเภทรถที่หลากหลายเพื่อนตอบสนองความต้องการของลูกค้า  Read more >>

FACEBOOK

GOOGLE MAP