เหล็กเกรดซี

เหล็กเกรดซี เป็นเหล็กที่มีตำหนิ เช่น รอยบุบ รอยแตก แต่ละเส้นอาจจะมีความยาวไม่เท่ากัน โดยส่วนมากจะนำมาตัดใช้ในงานเชื่อมต่าง ๆ หรือใช้เป็นแม่แบบ ต่อเติมซ่อมแซม เป็นต้น

ตัดเหล็กตามขนาด

ทางร้านของเราสามารถบริการตัดเหล็กได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

สินค้าที่จำหน่ายมีมาตรฐาน

สินค้าจากโรงงาน และ คู่ค้าการผลิต ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริการจัดส่งสินค้า

โดยมีประเภทรถที่หลากหลายเพื่อนตอบสนองความต้องการของลูกค้า  Read more >>

FACEBOOK

GOOGLE MAP