เหล็กตัวซีดำ

เหล็กตัวซีดำ เป็นเหล็กที่ใช้สำหรับทำหลังคา โครงสร้างของที่พักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เหล็กตัวซีดำทำจากเหล็กทนแรงดึงสูงเสริมความแข็งแรงทนทาน มีน้ำหนักเบาจึงทำให้ติดตั้งง่าย โรงงานผลิตเหล็กตัวซีดำขนาด 3″, 4″, 5″, 6″ และ 8″

ราคา เหล็กดำตัว C คุณภาพสูง

เหล็กดำตัวซี มอก.    
ขนาด ความหนา ราคา
เหล็กตัวซี 3 นิ้ว 1.6 มิล 390 บาท
เหล็กตัวซี 3 นิ้ว 2 มิล 440 บาท
เหล็กตัวซี 3 นิ้ว 2.3 มิล 495 บาท
เหล็กตัวซี 4 นิ้ว 1.6 มิล 481 บาท
เหล็กตัวซี 4 นิ้ว 2 มิล 555 บาท
เหล็กตัวซี 4 นิ้ว 2.3 มิล 624 บาท
เหล็กตัวซี 4 นิ้ว 3.2 มิล 850 บาท
เหล็กตัวซี 5 นิ้ว 2.3 มิล 690 บาท
เหล็กตัวซี 5 นิ้ว 3.2 มิล 958 บาท
เหล็กตัวซี 6 นิ้ว 2.3 มิล 764 บาท
เหล็กตัวซี 6 นิ้ว 3.2 มิล 1060 บาท
Sectional Dimension Cross – Sectional Area Center of Gravity Moment of inertia Radius of Gyration Modulus of Section Center of Shear Mass
H x A x C t Cx Cy lx ly ix iy Zx Zy Sx Sy
mm mm cm3 cm cm cm4 cm4 cm cm cm3 cm3 cm cm kg/m
75 x 45 x 15 1.6 2.952 0 1.72 27.1 8.71 3.03 1.72 7.24 3.13 4.1 0 2.32
2 3.637 0 1.72 33 10.51 3.01 1.7 8.79 3.76 4 0 2.86
2.3 4.137 0 1.72 37.1 11.8 3 1.69 9.9 4.24 4 0 3.25
100 x 50 x 20 1.6 3.672 0 1.87 58.4 14 3.99 1.95 11.7 4.47 4.5 0 2.88
2 4.537 0 1.86 71.4 16.9 3.97 193 14.3 5.4 4.4 0 3.56
2.3 5.172 0 1.86 80.7 19 3.95 1.92 16.1 6.06 4.4 0 4.06
2.8 6.205 0 1.88 99.8 23.2 3.96 1.91 20 7.44 4.3 0 4.87
3.2 7.007 0 1.86 107 24.5 3.9 1.87 21.3 7.81 4.4 0 5.5
4 8.548 0 1.86 127 28.7 3.85 3.83 25.4 9.13 4.3 0 6.71
4.5 9.469 0 1.86 139 30.9 3.82 1.81 27.7 9.82 4.3 0 7.43
125 x 50 x 20 2.3 5.747 0 1.69 137 20.6 4.88 1.89 21.9 6.22 4.1 0 4.51
3.2 7.807 0 1.69 181 26.6 4.82 1.86 29 8.02 4 0 5.13
4 9.548 0 1.68 217 33.1 4.77 1.81 34.7 9.38 4 0 7.5
4.5 10.59 0 1.68 238 33.8 4.77 1.78 39 10 4 0 8.32
150 x 50 x20 2.3 6.322 0 1.55 210 21.9 5.77 1.86 28 6.33 3.8 0 4.96
3.2 8.607 0 1.54 280 28.3 5.71 1.81 37.4 8.19 3.8 0 6.76
4.5 11.73 0 1.54 368 35.7 5.6 1.75 49 10.5 3.7 0 9.2
150 x 75 x 20 3.2 10.21 0 2.57 366 76.4 5.99 2.74 49.9 15.3 5.1 0 8.01
4 12.55 0 2.53 445 91 5.95 2.69 59.3 18.2 5.8 0 9.85
4.5 13.97 0 2.5 489 99.2 5.92 2.66 65.2 19.8 6 0 11
200 x 75 x 25 3.2 12.13 0 2.33 736 92.3 7.7 2.76 73.6 17.8 5.7 0 9.52
4 14.95 0 2.32 895 110 7.74 2.72 89.5 21.3 5.7 0 11.7
4.5 16.67 0 2.32 990 121 7.61 2.69 99 23.3 5.6 0 13.7

ตัดเหล็กตามขนาด

ทางร้านของเราสามารถบริการตัดเหล็กได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

สินค้าที่จำหน่ายมีมาตรฐาน

สินค้าจากโรงงาน และ คู่ค้าการผลิต ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริการจัดส่งสินค้า

โดยมีประเภทรถที่หลากหลายเพื่อนตอบสนองความต้องการของลูกค้า  Read more >>

FACEBOOK

GOOGLE MAP