เหล็กเส้น

เหล็กเส้น (Round Steel Bars) เป็นเหล็กเสริมคอนกรีตที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ทั้งประเภทเหล็กเส้นกลม แลเหล็กข้ออ้อย โดยที่เหล็กเส้นข้ออ้อยเป็นเหล็กที่มีแรงยึดที่ผิวสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูง ส่วนเหล็กเส้นกลมจะนิยมนำไปใช้ยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็ก กับคอนกรีต และมีการงอเพื่อให้ถ่ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม (Round Bar) หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า เหล็ก RB โดยเหล็กเส้นกลม จะจัดอยู่ในประเภทของเหล็กเส้น ที่มีลักษณะเป็นเส้นกลม จะมีผิวเรียบเกลี้ยง หน้าตัดกลม ไม่บิดเบี้ยว ไม่มีปีก ไม่มีรอยปริแตก และผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานรับรองตามมาตรฐานมอก. 20-2543 โดยเกรดของเหล็กเส้นกลมจะใช้เป็น SR24 มีเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นอยู่ที่ 6–25 มม. ซึ่งมีความยาวมาตรฐาน 10 เมตร และ 12 เมตร

การนำเหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม มักจะนิยมนำไปใช้ในการรับแรง สำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานก่ออิฐทั่วไป หรือใช้เป็นเหล็กปลอกในคาน ในเสา งานก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดเล็ก อย่างเช่น อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ขนาดของเหล็กเส้นกลมที่นิยมนำไปใช้งาน

เหล็กเส้นกลม SR24

  • ขนาด RB6 ความยาว 10 ม. น้ำหนัก 2.22 กก.
  • ขนาด RB9 ความยาว 10 ม. น้ำหนัก 4.99 กก.

เหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bars) หรือที่เรียกกันว่า เหล็ก DB ซึ่งเหล็กเส้นข้ออ้อยเป็นเหล็กอีกหนึ่งชนิดที่จัดอยู่ในประเภทของเหล็กเส้น โดยเหล็กข้ออ้อยเป็นเหล็กที่มีลักษณะเป็นปล้อง ๆ คล้ายอ้อย มีระยะบั้งเท่ากันสม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น ไม่มีรอยปริแตกร้าว ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีต โดยเหล็กข้ออ้อยรับรองตามมาตรฐานมอก. 24 – 2548 มีเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กข้ออ้อยอยู่ที่ 10–32 มม. และมีความยาวมาตรฐาน 10 เมตร และ 12 เมตร โดยเกรดของเหล็กข้ออ้อย จะแบ่งเป็น SD30, SD40 และ SD50

การนำเหล็กเส้นข้ออ้อยไปใช้งาน

เหล็กเส้นข้ออ้อย จะนิยมนำไปใช้ในงานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างที่แข็งแรง เป็นตัวเสา หรือตัวคาน เพราะมีการรับน้ำหนักและแรงเสียดทานได้ดีกว่าเหล็กเส้นกลม เหมาะสำหรับงานอาคาร คอนโดมิเนียม ถนนคอนกรีต และสะพาน เป็นต้น

ขนาดของเหล็กเส้นข้ออ้อยที่นิยมนำไปใช้งาน

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40

  • ขนาด DB12 ความยาว 10 ม. น้ำหนัก 8.88 กก.
  • ขนาด DB16 ความยาว 10 ม. น้ำหนัก 15.78 กก.
  • ขนาด DB20 ความยาว 10 ม. น้ำหนัก 24.66 กก.
  • ขนาด DB25 ความยาว 10 ม. น้ำหนัก 38.53 กก.

ตัดเหล็กตามขนาด

ทางร้านของเราสามารถบริการตัดเหล็กได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

สินค้าที่จำหน่ายมีมาตรฐาน

สินค้าจากโรงงาน และคู่ค้าการผลิต ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริการจัดส่งสินค้า

โดยมีประเภทรถที่หลากหลายเพื่อนตอบสนองความต้องการของลูกค้า  Read more >>

ภาพของเหล็กเส้น

ภาพการขนส่งเหล็กเส้น

FACEBOOK

GOOGLE MAP