เหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม (Round Bar) หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า เหล็ก RB โดยเหล็กเส้นกลม จะจัดอยู่ในประเภทของเหล็กเส้น ที่มีลักษณะเป็นเส้นกลม จะมีผิวเรียบเกลี้ยง หน้าตัดกลม ไม่บิดเบี้ยว ไม่มีปีก ไม่มีรอยปริแตก และผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานรับรองตามมาตรฐานมอก. 20-2543 โดยเกรดของเหล็กเส้นกลมจะใช้เป็น SR24 มีเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นอยู่ที่ 6–25 มม. ซึ่งมีความยาวมาตรฐาน 10 เมตร และ 12 เมตร

การนำเหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม มักจะนิยมนำไปใช้ในการรับแรง สำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานก่ออิฐทั่วไป หรือใช้เป็นเหล็กปลอกในคาน ในเสา งานก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดเล็ก อย่างเช่น อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ขนาดของเหล็กเส้นกลมที่นิยมนำไปใช้งาน

เหล็กเส้นกลม SR24

  • ขนาด RB6 ความยาว 10 ม. น้ำหนัก 2.22 กก.
  • ขนาด RB9 ความยาว 10 ม. น้ำหนัก 4.99 กก.

เหล็กเส้นกลมเหมาะกับงานประเภทใด

  • RB6 คือเหล็กเส้นกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร (2 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก นิยมใช้ทำเหล็กปลอกเสา และเหล็กปลอกคาน
  • RB9 คือเหล็กเส้นกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร (3 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างที่รับแรงไม่มาก คล้ายกับเหล็ก RB6
  • RB12 คือเหล็กเส้นกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร (4 หุน) ใช้สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป แต่ไม่เน้นงานยึดเกาะ เพราะเหล็กมีลักษณะเรียบมน ทำให้ยึดเกาะปูนไม่ดีเท่าที่ควร
  • RB19 คือเหล็กเส้นกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มิลลิเมตร ใช้สำหรับงานทำถนน
  • RB25 คือเหล็กเส้นกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ใช้สำหรับงานยึดโครงป้ายขนาดใหญ่สามารถรับแรง และน้ำหนักได้ดี

ตัดเหล็กตามขนาด

ทางร้านของเราสามารถบริการตัดเหล็กได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

สินค้าที่จำหน่ายมีมาตรฐาน

สินค้าจากโรงงาน และคู่ค้าการผลิต ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริการจัดส่งสินค้า

โดยมีประเภทรถที่หลากหลายเพื่อนตอบสนองความต้องการของลูกค้า  Read more >>

ภาพของเหล็กเส้น

ภาพการขนส่งเหล็กเส้น

FACEBOOK

GOOGLE MAP