Tag

เหล็กเส้น คือ

การตรวจคุณภาพงานเหล็กเส้น

การตรวจคุณภาพงานเหล็กเส้น ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการก่อสร้างได้มีการผลิตเหล็กเส้นขึ้นมามากมาย การผลิตเหล็กเส้นจึงจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประการ ดังนั้นปัญหาเรื่องคุณภาพของวัสดุจึงไม่ค่อยมี  แต่เนื่องจากเหล็กเส้นในมาตรฐานดังกล่าวมีหลายประการ โดยเฉพาะมีมาตรฐานเหล็กรีดซ้ำและเหล็กกำลังต่ำที่ห้ามใช้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเพิ่มขึ้น ผู้ควบคุมจึงมีหน้าที่ตรวจสอบว่าเหล็กเส้นที่นำมาใช้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในแบบทุกประการ

แนะนำวิธีการซื้อเหล็กเส้นอย่างมืออาชีพ

แนะนำวิธีการซื้อเหล็กเส้นอย่างมืออาชีพ ในปัจจุบันเหล็กเส้นมีความสำคัญต่องานก่อสร้างเป็นอย่างมาก หรือที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไป คือเหล็กเส้นก่อสร้าง บางท่านอาจเรียกว่าเหล็กเสริม ใช้สำหรับรับแรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานก่ออิฐทั่วไป

คุณสมบัติของเหล็กเส้นที่ไม่ควรมองข้าม

คุณสมบัติของเหล็กเส้นที่ไม่ควรมองข้าม ในงานก่อสร้างทั่วไปเหล็กเส้นนับเป็นวัสดุที่สำคัญ เนื่องจากเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเหล็กเส้นเป็นเหล็กที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง มีลักษณะกลม  มีความแข็งแรงต่อแรงอัด แรงดึงได้ดี จัดอยู่ในกลุ่มของประเภทเหล็กที่เรียกว่า เหล็กเสริม โดยคำว่า เหล็กเสริม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นบาร์หรือเสริมเหล็กเส้น เป็นตาข่ายลวดเหล็กที่ใช้ในคอนกรีตเสริมเหล็กและการก่อโครงสร้างอิฐ

เทคนิคในการเลือกเหล็กเส้นกลมอย่างมีคุณภาพ

เทคนิคในการเลือกเหล็กเส้นกลมอย่างมีคุณภาพ  การที่จะเลือกเหล็กเส้นกลมได้อย่างมีคุณภาพนั้น เราต้องรู้จักก่อนว่าเหล็กเส้นกลม คืออะไร? เหล็กเส้นกลม คือ เหล็กเส้นที่นิยมนำไปใช้ในงานรับแรง เป็นเหล็กที่นิยมใช้เสริมคอนกรีต เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง ใช้วางรากฐานของโครงสร้าง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะนำไปใช้งานกับการทำปลอกเสา, ปลอกคาน แต่จะไม่นิยมใช้ในงานที่จะต้องมีการยึดเกาะ
1 2 3 6