Tag

เหล็กเส้นราคาโรงงาน

 ทำความรู้จักข้อต่อ COUPLER ตัวช่วยต่อความยาวเหล็กเส้น

ยปกติแล้วการต่อเหล็กเส้นนิยมใช้การทาบเหล็กเส้นเสริม ในการเทคอนกรีตก็จะทำได้ยากลำบาก และการเชื่อมเหล็กให้ติดกันด้วยความร้อนก็จะส่งผลให้กำลังของเหล็กเสริมที่จุดต่อลดน้อยลงนั่นเอง แต่ปัญหาที่กล่าวมาจะหมดไปเมื่อแก้ไขโดยการนำข้อต่อเหล็กข้ออ้อยเชิงกลหรือ COUPLER มาใช้ในการต่อเหล็กเส้นข้ออ้อย