Tag

เหล็กเส้นมหาชัย

เหล็กประเภทไหนบ้างที่นิยมใช้ในการก่อสร้าง

เหล็กประเภทไหนบ้างที่นิยมใช้ในการก่อสร้าง เหล็กเป็นหนึ่งในวัสดุก่อสร้างที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่องานโครงสร้างของอาคาร และที่พักอาศัยทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมไปถึงงานก่อสร้างต่าง ๆ แทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานพื้น งานเสา งานคาน งานถนน หรืองานสถาปัตยกรรม เพราะเหล็กทั้งเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณถือเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีเสถียรภาพในการรองรับน้ำหนัก

ชั้นคุณภาพของเหล็กเส้นคืออะไร?

ชั้นคุณภาพของเหล็กเส้นคืออะไร? ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเหล็กเส้นเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยม และมีความสำคัญต่องานก่อสร้างมาก เหล็กเส้นเป็นวัสดุก่อสร้างที่นิยมนำมาใช้ในงานเสริมคอนกรีต เนื่องจากเหล็กเส้นสามารถรับแรงอัดได้สูง

การตรวจคุณภาพงานเหล็กเส้น

การตรวจคุณภาพงานเหล็กเส้น ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการก่อสร้างได้มีการผลิตเหล็กเส้นขึ้นมามากมาย การผลิตเหล็กเส้นจึงจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประการ ดังนั้นปัญหาเรื่องคุณภาพของวัสดุจึงไม่ค่อยมี  แต่เนื่องจากเหล็กเส้นในมาตรฐานดังกล่าวมีหลายประการ โดยเฉพาะมีมาตรฐานเหล็กรีดซ้ำและเหล็กกำลังต่ำที่ห้ามใช้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นเพิ่มขึ้น ผู้ควบคุมจึงมีหน้าที่ตรวจสอบว่าเหล็กเส้นที่นำมาใช้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในแบบทุกประการ

เหล็กเส้น SD40 กับ SD40T ต่างกันอย่างไร ?

ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก หากมองแค่ผิวเผินอาจจะแยกไม่ออกกันเลยทีเดียว วันนี้แอดมินจึงนำข้อแตกต่างระหว่างเหล็กเส้นทั้ง 2 ชนิดมาฝากกันค่ะ ลองมาดูกันเลย
1 2 3 7