Category

เหล็กเกรดซี

เหล็กเกรดซี

เหล็กเกรดซี คือ เหล็กรูปพรรณที่มีกระบวนการผลิตและวัตถุดิบใหม่เหมือนเหล็กเกรดเอทุกอย่าง แต่เหล็กเกรดซีส่วนมากจะเป็นเหล็กที่ผลิตระหว่าง “ การตั้งเครื่องจักรใหม่ “ การเปลี่ยนไซส์ (ขนาด) เหล็กใหม่ จึงทำให้มีรอยแตกรอยเชื่อมไม่สนิทและรอยยุบบ้างแต่สามารถนำมาใช้ในงานที่ไม่ต้องการความสวยมากเช่น รั้ว บ้านพักคนงาน โรงเรือนการเกษตร หรือ เป็นแบบเทปูน เหล็กเกรดซี มีราคาถูกกว่าเหล็กเกรดเอมากกว่า 50%

เหล็กเกรดซี

เหล็กเกรดซี คือ เหล็กรูปพรรณที่มีกระบวนการผลิตและวัตถุดิบใหม่เหมือนเหล็กเกรดเอทุกอย่าง แต่เหล็กเกรดซีส่วนมากจะเป็นเหล็กที่ผลิตระหว่าง “ การตั้งเครื่องจักรใหม่ “ การเปลี่ยนไซส์ (ขนาด) เหล็กใหม่ จึงทำให้มีรอยแตกรอยเชื่อมไม่สนิทและรอยยุบบ้างแต่สามารถนำมาใช้ในงานที่ไม่ต้องการความสวยมากเช่น รั้ว บ้านพักคนงาน โรงเรือนการเกษตร หรือ เป็นแบบเทปูน เหล็กเกรดซี มีราคาถูกกว่าเหล็กเกรดเอมากกว่า 50%

เหล็กเกรดซี

เหล็กเกรดซี คือ เหล็กรูปพรรณที่มีกระบวนการผลิตและวัตถุดิบใหม่เหมือนเหล็กเกรดเอทุกอย่าง แต่เหล็กเกรดซีส่วนมากจะเป็นเหล็กที่ผลิตระหว่าง “ การตั้งเครื่องจักรใหม่ “ การเปลี่ยนไซส์ (ขนาด) เหล็กใหม่ จึงทำให้มีรอยแตกรอยเชื่อมไม่สนิทและรอยยุบบ้างแต่สามารถนำมาใช้ในงานที่ไม่ต้องการความสวยมากเช่น รั้ว บ้านพักคนงาน โรงเรือนการเกษตร หรือ เป็นแบบเทปูน เหล็กเกรดซี มีราคาถูกกว่าเหล็กเกรดเอมากกว่า 50%