เหล็กเหลี่ยมกัลวาไนซ์

เหล็กรูปพรรณ

เหล็กเหลี่ยมกัลวาไนซ์

ใช้ในกระบวนการการผลิตสินค้า เหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องสัมผัสกับน้ำ และการส่งแก๊สและของเหลว ท่อและแป๊ปของเราผ่านการทดสอบด้วยแรงดันน้ำเพื่อตรวจสอบว่าได้มาตรฐาน และสามารถพ่นสีได้ตามความต้องการของลูกค้า