ท่อแบนดำ

เหล็กรูปพรรณ

ท่อแบนดำ

ความกลวงของเหล็กชนิดนี้ทำให้ง่ายต่อการบัดกรีและการเจาะ มีความสำคัญในการก่อสร้าง เพราะสามารถซ่อนและปกป้องสายไฟและชิ้นส่วนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี จากจุดประสงค์ในการใช้ที่หลากหลายของเหล็กชนิดนี้ทำให้มันถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การออกแบบยานยนตร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน