ท่อเหล็กกัลวาไนซ์

เหล็กรูปพรรณ

ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ (ประปา)

ท่อเหล็กกัลวาไนซ์ผ่านการเคลือบผิวด้วยสังกะสีเพื่อป้องกันการเกิดสนิม ท่อเหล็กประเภทนี้ประกอบไปด้วยสองชนิดย่อย คือ ชนิดที่มีการขึ้นรูปโดยการเชื่อมตะเข็บ กับอีกชนิดที่เป็นท่อนกลมไร้ตะเข็บ (ไร้รอยต่อ) เหล็กทั้งสองลักษณะนี้สามารถนำไปใช้ลำเลียงแก๊สหรือของเหลวได้เป็นอย่างดี