Day

พฤศจิกายน 14, 2022

เหล็กประเภทไหนบ้างที่นิยมใช้ในการก่อสร้าง

เหล็กประเภทไหนบ้างที่นิยมใช้ในการก่อสร้าง เหล็กเป็นหนึ่งในวัสดุก่อสร้างที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่องานโครงสร้างของอาคาร และที่พักอาศัยทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมไปถึงงานก่อสร้างต่าง ๆ แทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานพื้น งานเสา งานคาน งานถนน หรืองานสถาปัตยกรรม เพราะเหล็กทั้งเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณถือเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีเสถียรภาพในการรองรับน้ำหนัก