Day

April 18, 2022

ทำไมเหล็กเส้นข้ออ้อยถึงมีความสำคัญในการสร้างบ้าน

การจะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังเราจึงควรตรวจสอบทุกอย่างให้ละเอียดจากผู้รับเหมา เพื่อให้แน่ใจว่าเหล็กเส้นข้ออ้อยที่ใช้ได้มาตรฐานตาม มอก.