metalsteelok

เหล็กเกรดบี คือเหล็กรูปพรรณที่ใช้วัตถุดิบและการผลิตเดียวกันกับเหล็กเกรดเอ มีความยาว 6 เมตรเต็ม แต่จะแตกต่างตรงที่เหล็กเกรดบีจะมีตำหนิเล็กน้อยตรงรอยเชื่อมต่อเนื่องจากการต่อของสลิต สามารถนำมาใช้แทนเหล็กเกรดเอได้ ทำให้เหล็กเกรดบีมีความนิยมมาใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม และงานซ่อมแซม เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่ากันค่อนข้างมาก โรงงานเรามีขนาดของเหล็กเกรดบีให้เลือกหลากหลายเหมือนกับเหล็กรูปพรรณเกรดเอ

ตัดเหล็กตามขนาด

ทางร้านของเราสามารถบริการตัดเหล็กได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

สินค้าที่จำหน่ายมีมาตรฐาน

สินค้าจากโรงงาน และ คู่ค้าการผลิต ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริการจัดส่งสินค้า

โดยมีประเภทรถที่หลากหลายเพื่อนตอบสนองความต้องการของลูกค้า  Read more >>

เหล็กเกรดบี

FACEBOOK

GOOGLE MAP